محسن سمیع‌زاده مدیر فنی تیم ملی شنا شد

محسن سمیع‌زاده با دریافت حکمی از سوی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو به سمت مدیر فنی تیم ملی شنا منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ محسن رضوانی رئیس فدراسیون با صدور ابلاغی بر اساس پیشنهاد کمیته فنی شنا، محسن سمیع‌زاده را به عنوان مدیر فنی تیم ملی شنا منصوب کرد.

 

در حکم وی آمده است:

جناب آقای محسن سمیع‌زاده

احتراماً  نظر به تجربه و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوانمدیر فنی تیم ملی شنامنصوب می‌شوید. شایسته است به تلاش و تعامل سازنده ا نیروهای کارآمد، پیشکسوتان، ورزشکاران، مربیان و صاحب نظران جامعه شنا کشور و هماهنگی ا کمیته فنی  در راستای سیاست‌ها و تحقق اهداف عالیه این فدراسیون گام برداشته و با برنامه ریزی مطلوب نسبت به ارتقای جایگاه کمی و کیفی شنای کشور توجه جدی معمول دارید.

امید است در سایه توجهات خداوند متعال با ساماندهی منابع و امکانات موجود در انجام وظیفه محوله موفق و موید باشید.